Speelschema

Aangepaste regels opgesteld door de KNBB:
 • Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud.
 • De keuze-trekstoot of leg wordt niet uitgevoerd volgens de wedstrijdreglementen van de KNBB. Zolang de risico’s bestaan, wordt de beginnende speler aangewezen door middel van tossen of in onderling overleg kan worden bepaald dat beide spelers de keuzetrekstoot/Leg om de beurt uitvoeren, waarbij per toss bepaald kan worden wie als eerste de keuzetrekstoot/leg speelt.
 • Ballen, banden, hulpstukken (pins, rest, brug, e.d.) worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd
  Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn stoel
 • Als er toch een keu en krijt van de speellocatie gebruikt wordt dient deze vooraf en na afloop gedesinfecteerd te worden
 • Voor extra veiligheid kan een speler ervoor kiezen om met een desinfecterend middel voorafgaand aan en na iedere beurt zijn handen te desinfecteren.
 • De arbiter gaat zover mogelijk van de tafel staan
 • Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel
 • Als er geen arbiter aan tafel staat, moet het tellen gebeuren door de schrijver of de spelers zelf bij voorkeur met een app of hun eigen smartphone
 • De tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de zitplaats van de andere speler en de tafel. Bovendien zorgt hij ervoor, dat deze afstand tijdens het spel van de tegenstander in stand blijft. Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen.

Voor diegenen die de contributie nog moeten betalen:

NL70 RABO 0126384266 t.n.v. Biljartclub Trefzeker Velp.

tel/schrijf schema:

Als 1 speelt telt 3
Als 2 speelt telt 4
Als 3 speelt telt 1
Als 4 speelt telt 2

Nog even dit: als jullie op voorhand al weten dat je een bepaalde datum niet kunt biljarten (zelfs als dit pas over weken is) dit graag aangeven op het uitslagen formulier. Ik kan dan beter plannen en op voorhand mensen al 2x op een avond laten spelen. Dit is beter dan achteraf de boel in te moeten halen.

Zoals jullie weten via de mail van Marc, moet het Trefpunt om 22:00 uur zijn deuren gesloten hebben en mag er niemand meer aanwezig zijn. Om toch te kunnen spelen is de aanvangstijd vervroegd naar 18:00 uur.
Zijn er teveel afmeldingen van mensen die het niet kunnen halen hebben we geen andere keuze als de komende 3 weken de competitie stil te leggen.

16 Oktober 2020

Zoals jullie misschien al weten hebben we besloten de competitie gedurende de komende 4 weken stil te leggen. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we de competitie mogelijk op 13 November hervatten.

We houden jullie op de hoogte…..

Tafel 1 :

18:00
18:45
19:30
20:15  


Tafel 2:

18:00
18:45
19:30
20:15

Hieronder ook nog even een tabel waarin iedereen kan zien wat hij de komende seizoen helft zal moet maken.

Speler oude aantal caramboles nieuwe aantal caramboles
Brands Piet 34 32 -2
Broers Piet 52 50 -2
Bours Thijs 35 36 +1
Dekkers Jan 17 16 -1
Dijk v. Willie 42 42 0
Franken Wim 53 50 -3
Hendriks Martien 25 25 0
Jans Herman 16 16 0
Kempen v. Toon 38 37 -1
Kuppeveld v. Henk 66 65 -1
Linders Marc 25 24 -1
Smits Willie 63 54 -9
Verstraaten Joep 29 30 +1
Verstraaten Ton 14 14 0
Venne v.d. Henk 25 23 -2
Venne v.d. Toon 45 42 -3
Ven v.d. Patrick 16 16 0
Peters Jan 23 24 +1

Afwezig: bel, sms of app: 0655804576 of email wilenmech.smits@gmail.com